Ghid de comunicare in domeniul ocuparii

Ghid pentru intocmirea planului de formare a personalului propriu al SPO

 

Achizitii Publice

Documente de interes public

Bilant contabil

Buletin informativ

Raport privind accesul la informatiile de interes public

BUGET

Drepturi salariale

Executie bugetara

Regulament de organizare si functionare

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2016

 

Regulamentul intern

 

Declaratia de politica in domeniul calitatii

Organigrama

Program de management in domeniul calitatii

 

DECLARATII DE AVERE

DECLARATII DE INTERESE

 

PLAN DE FORMARE

PROGRAME DE OCUPARE

ANUNT ABSOLVENTI

Raport activitate 2015

Registru angajatori de ucenici

Registru angajatorilori stagiul